Her Nereye İstersen, Oraya !
"Lider Uçak Firmaları, Günde Yüzlerce Sefer, Ucuz Bilet Satış Sitesi UcakBiletiAl.Org'da!... "

Trabzon İzmir Uçak Bileti

Trabzon İzmir uçak bileti almak ve bulmak için; Trabzon İzmir uçak seferleri fiyatlarını ve saatlerini öğrenmek için ucakbiletial.org sitemizde arama yapınız.

Tarihten günümüze İzmir’de Kültürel Çalışmalar

i.Ö.VII.yy. ortalarında İzmirli Homeros’un yazdığı Miada ve Odysseia binlerce yıl batı edebiyatının esin kaynağı olmuştur. İ.Ö.VII. ve VI.yy.’larda İyonya pozitif bilimler, felsefe, edebiyat ve sanatın değişik alanlarında dönemin en önemli merkezi durumuna gelmiştir. En ünlüleri arasında Herakleitos. Ksenopnanes, Anaksaporas ve Demokritos’un sayılabileceği, İyonyalı düşünürler bilimsel düşüncenin temelini bulmuşlardır.

Bu dönemin mimarlık ve heykeltraşlık ürünleri dünyanın baş yapıtları arasında sayılmıştır. Ancak yöre zenginlikleri yağmalanırcasına batıya aktarılmıştır. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan Bergama Zeus Sunağı bugün Doğu Berlin Müzesi’ndedir. En küçük parçasına kadar sökülüp götürülen sunağın yerinde bugün sadece koca bir çukur bulunmaktadır.

Başta Homeros ve destanları olmak üzere, batı kültürünün temelini oluşturan bu zengin kültür Anadolu’dan çok batıya mal edilmeye çalışılmaktadır.
İzmir, Osmanlı döneminde, Akdeniz’in, en önemli liman kentlerinden biri olarak, batıdan gelenlerin ilk uğrak yeri olmuş, sık görülen depremlere, yangınlara, salgın hastalıklara karşın gelişimini sürdürmüştür. Kent, Anadolu’dan çok Akdenizli görünümü ile, Anadolu’nun batıya açılan kapısı olma niteliğini korumuştur.

XIX.yy.’ın ikinci yarısından sonra İzmir eski sınırlarının dışına taşmaya, kuzeye ve güneye doğru yayılmaya başlamış, körfezin öbür kıyısındaki Karşıyaka gelişmeye başlamıştır.
Cumhuriyet döneminde 1922 yangınından sonra kent yeni bir plâna göre düzenlenmiş, Yeni (Neo) Osmanlı üslubunda yapılar şehri süslemiştir. 1932’de kurulan halkevi, tiyatro, müzik, halk oyunları, alanındaki etkinliklerle kültürel yaşama canlılık getirmiştir, İzmir Anadolu’nun birçok yöresinden göç almaktadır. Yörenin zengin kültür mirasına bu öğenin de katılması zengin bir folklor oluşmasına neden olmuştur. Halk edebiyatı ürünlerinde de bu yapı belirgindir: Halk ozanlarının şiirlerinde Bektaşilik’in, söylencelerde Yunan Mitolojisinin, ortak ürünlerde Anadolu’nun çeşitli yörelerinin izleri görülür.
İzmir’de İstanbul Türkçesi egemendir. Çeşitli yörelerden aldığı göçler, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması sonucu yöre anonim ürünlerini (atasözü, deyim, alkış, kargış, bilmece, ninni vb.) saptamak oldukça zordur.

İzmir’de halk oyunları ve geleneksel oyunlar çok renklidir. Halk müziğinde zeybek havaları, önemli bir yer tutar. Türküler ve zeybek havalan genellikle 9 zamanlıdır. Halk oyunları yönünden zeybek bölgesine giren İz mir ve çevresi halk oyunlarında, Aydın yöresi oyunlarının etkisi belirgindir. Ege, zeybek ve kızanların oyunları ayrı ayrıdır. En yaygır zeybekler, Güvende, Bergama Zeybeği, Somali, Bergama Bengisi’dir.
ildeki kültürel etkinlikler, 1920’lerden bu yana gelişme göstermekle birlikte, çeşitli tesislerin, galerilerin, kitaplıkların ve kurumların kurulmasıyla, etkinliklerin belirgin bir yoğunlaşmaya ulaştığı dönem 1950 sonrasıdır.
Yöre, söylence yönünden, zengindir; Antik çağ söylenceleri yanında, yörede yaşanan olayları, konu alan birçok söylence vardır.
Şehrin kuruluş ve ilişkin olan söylencelerden birine göre İzmir’i ve Efes’i kuranlar Amazonlardır. Karadeniz kıyısındaki Thermedon (Terme) Çayı kıyısında yerleşmiş olan bu savaşçı kadınlar kavmi Anadolu’nun birçok yöresine akınlar yaparlar. Bir akın sırasında yolları İzmir Körfezi dolaylarına düşer. Doğanın güzelliğini görünce Bayraklı yöresinde bir kent kurar, buraya kraliçeleri Smyrna’nın adını verirler. Bu ad, zamanla İzmir’e dönüşür. Yöredeki diğer ünlü söylenceler, Telephos Söylencesi, Philemon’la Bankis Söylencesi, Arakhne Söylencesi, Niobe Söylencesi, Yedi Uyurlar Söylencesi, Aç Öldüren Suyu Söylencesi, Gelin Taş Söylencesi, Lokman Hekim Söylencesi’dir.

Tarbzon İzmir uçak bileti al ve İzmir’i yakından görme şansına erişin.

 Yandex.Metrica