Her Nereye İstersen, Oraya !
"Lider Uçak Firmaları, Günde Yüzlerce Sefer, Ucuz Bilet Satış Sitesi UcakBiletiAl.Org'da!... "

İzmir Bursa uçak bileti

İzmir Bursa uçak bileti almak ve bulmak için; İzmir Bursa uçak seferleri fiyatlarını ve saatlerini öğrenmek için ucakbiletial.org sitemizde arama yapınız.

TARİHİ ESERLER : Uludağ’ın eteğinde, nemli bir iklimin ve bol suların bahş ettiği zengin bir yeşillik içinde yer alan Bursa, çeşitli tabii güzellikleri ve şifa kaynağı kaplıcalarından başka, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş devrine ait eşsiz âbideleri ile de meşhurdur.

Bursa’nın hemen hemen her köşesinde yer alan âbideleri : 1. camiler, 2. türbeler. 3. medreseler, 4. hamam ve kaplıcalar, 5. hanlar, 6. imaretler, 7. köprüler. 8. zaviye ve tekkeler olmak üzere sekiz grupta toplamak mümkündür.
Çoğu bir imar manzûmesi teşkil etmek üzere bir arada yer alan bu âbidelerden en mühimlerini işaret ediyoruz :

I. Murat Camii : Eskilik itibariyle Hisar’da Orhan Gazi tarafından yaptırılan ve şimdi yıkılmış bulunan camiden sonra gelen bu mabed Çekirge’nin en belirgin noktasındadır. Cami ile medresenin birleştirilmesinden özel tipte bir yapıdır. Yanındaki I. Murad türbesi ve tarihi özellikler taşıyan imaret ile bir külliye teşkil eder.

Yıldırım Camii : Şehrin doğu kıyısında bulunan bu camiin inşasına Yılarım Beyazid zamanında başlanmış, fakat Musa Çelebi tarafından tamamlanmıştır. 1855 zelzelesinden sonra esaslı bir tamir görmüştür. Bilhassa mermer işçiliği bakımından ilgi çekicidir. Caminin önünde bir seddin altında, içinde Yıldırım Bayediz’in gömülü olduğu revaklı bir türbe ve büyük bir medrese vardır.

Ulucami : Ayaklar üzerine dayanan müteaddit kubbelerle örtülmüş tipteki camilerin en güzel örneğini teşkil eden Ulucami, Bursa’daki mabedlerin en büyüğü sayılabilir. Abanozdan ve çivisiz olarak yapılan minberinde bulunan kitabesinde 802 (1399/1400) tarihi görülür.
Yeşil Cami ve Yeşil Türbe : Bursa’nın gerek mimarî ve gerekse dahilî tezyinatı bakımından en güzel ve nefis âbidesi olan Yeşil Cami, Yıldırımın oğlu Çelebi Mehmet zamanında 1419 yılında tamamlanmıştır. Bilhassa çinileri bir sanat harikasıdır. Caminin yanında bulunan ve 1421 tarihinde yapılan Yeşil Türbe, sivri kubbesi ile karakteristik bir üslub gösterir. İçindeki Çelebi Mehmed’in ve ailesinin sandukaları da dahil olmak üzere iç duvarları, cümle kapısı ve cephe kaplamaları eşsiz çinilerle süslüdür. Bu iki âbide, şimdi Eski Eserler Müzesi olarak kullanılan Yeşil Medrese ve hâlen bir kısım izleri görülen İmaret ile bir külliye teşkil eder. Buna Yeşil Hamam da ilâve edilebilir.

İzmir Bursa uçak bileti fiyatları hakkında detaylı bilgiye www.ucakbiletial.org sitemizden ulaşabilirsiniz.

 Yandex.Metrica