Her Nereye İstersen, Oraya !
"Lider Uçak Firmaları, Günde Yüzlerce Sefer, Ucuz Bilet Satış Sitesi UcakBiletiAl.Org'da!... "

İstanbul İzmir Uçak Bileti

İstanbul İzmir uçak bileti almak ve bulmak için; İstanbul İzmir uçak seferleri fiyatlarını ve saatlerini öğrenmek için ucakbiletial.org sitemizde arama yapınız.

İzmir’in Tarihi: İzmir’in, yazılı tarih öncesi yerleşimi genelde İ.Ö.3000’lerde ilk tunç çağıyla ya da İ.Ö.2000’de Luvilerle başladığı kabul edilmektedir.
Smyrna (İzmir), İ.Ö.VII.yy. sonunda Lidyalılarca ele geçirilmiş, yakılıp yıkılmıştır. Lidya sairi ırısından kurtulanlar, çevredeki köylere dağılarak yaşamaya başlamışlardır. Yöre, I.Ö.546-334 arasında Pers egemenliğine geçmiş, İ.Ö. 386’da yapılan Krallar Barışı, tüm Asya kentleri üzerinde Pers egemenliğini pekiştirmiştir. İ.Ö. 334’de Büyük İskender bölgeyi Persİerden almış ve Makedonya İmparatorluğunun sınırları içine katmıştır. İzmir, Makedonya İmparatorluğu döneminde (İ.Ö.334-281), görkemli bir kent haline gelmiştir. Daha sonra bu topraklarda, Bergama Krallığı egemen olmuştur. (İ.Ö.281), çağının en önemli kültür merkezlerinden biri olan Bergama Krallığı döneminde yöre, daha çok önlenmiştir. Bergama’nın son kralı III.Attalos İ.Ö. 133’de ölünce, bir vasiyetname ile ülkesini Roma’ya bırakır. 395’de Roma imparatorluğu’nun parçalanması üzerine Doğu Roma (Bizans) sınırları içinde kalan İzmir, 1076’ya doğru Kutalmış oğlu Süleyman Şah, onun ölümünden sonra da (1086) Çaka Bey tarafından geçici olarak Türk egemenliğine alınır. Ancak Bizanslıların bu yöreyi ele geçirme istek ve arzuları , birçok kez Bizanslılarla-Türkler arasında el değiştirmiş, sonunda 1426’da II.Murat tarafından kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Osmanlı egemenliğine girdikten sonra İzmir, yönetim bakımından önce Ayasulug (Aydın), daha sonra da Saruhan (Manisa) Sanca- ğı’na bağlanmıştır. 1811 ‘de Sığıla Sancağı adı altında Aydın Eyaletine katılan İzmir XIX. yy.da eyalet merkezi olmuş, 23 Mayıs 1867’de de, merkezi İzmir olan Aydın vilayeti kurulmuştur.
1 .Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları galip devletler arasında paylaşılırken, İzmir ve civarı da Yunan işgaline uğramıştır. 1919-1922 yılları arasındaki Yunan işgali sırasında kent tarihinin en kanlı ve karanlık günlerini yaşamıştır. 26 Ağustos 1922’de Afyon’dan başlayan ve 31 Ağustos’ta İzmir’e yönelen Büyük Taarruz 9 Eylül 1922’de düşmanın İzmir’de denize dökülmesi ile parlak bir biçimde sonuçlanmıştır. Böylece 3 yıl 4 ay süren İzmir işgali de son bulmuştur.

İzmir’in Doğal Yapısı:11.973 km2’lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının yaklaşık % 1.5’ini kaplayan İzmir, yüzölçümü bakımından iller arasında 23. sırada bulunmaktadır.
İzmir il toprakları genel olarak, doğu batı doğrultulu dağlar ile bu dağlar arasında uzanan Bakırçay, Gediz ve Küçük Menderes ırmaklarının aktığı çökme sonucu meydana gelmiş ovalardan oluşmaktadır.
İzmir’in Dağları: İzmir il alanının üçte ikisini yüksek dağlık ve tepelik alanlar kaplar. İldeki dağlar genellikle alüvyal tabakalı ovalara açılmaktadır.
İldeki Başlıca Dağlar ve Yükseklikleri

  • Bozdağlar: 2.159 m.
  • Madra Dağı: 1.344 m.
  • Büyük Yamanlar Tepesi: 1.076 m.
  • Yunt Dağı: 1075 m.

İzmir’in Akarsuları:Ülkenin önemli havzalarından Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay Havzaları İzmir il topraklarında bulunur, İzmir il topraklarının tümünde sular, Ege Denizi’ne dökülür. Küçük Menderes’in bütün çığırı, Bakırçay’ın bir kısmı, Gediz Irmağının ancak Menemen Boğazı aşağısındaki çığırı il sınırları içinde kalır.
Küçük Menderes Havzası’nın yıllık ortalama su hacmi 1 milyar m3’e ulaşmaktadır. Gediz Havzası’nın yıllık ortalama su hacmi 2.270 milyon m3, Bakırçay Havzası’nın yıllık ortalama su hacmi 1.740.000 m3’tür.

İstanbul İzmir uçak bileti al ve kenti yakından görme şansına erişin.

 Yandex.Metrica