Her Nereye İstersen, Oraya !
"Lider Uçak Firmaları, Günde Yüzlerce Sefer, Ucuz Bilet Satış Sitesi UcakBiletiAl.Org'da!... "

İstanbul Diyarbakır Uçak Bileti

İstanbul Diyarbakır uçak bileti almak ve bulmak için; İstanbul Diyarbakır uçak seferleri fiyatlarını ve saatlerini öğrenmek için ucakbiletial.org sitemizde arama yapınız.

Diyarbakır ili Güneydoğu Anadolu’nun orta bölümünde bulunmaktadır. İl toprakları, doğudan Kuzey Dicle Havzası’nın doğu kesimi, güneyden Mardin eşiği, batıdan Karacadağ volkanik kütlesi, kuzeyden Güneydoğu Toroslar’ın dış sıraları gibi doğal sınırlarla çevrilidir. İl toprakları, Türkiye toplam alanının % 1,9’unu kaplamaktadır. Toprakların % 45’i sürüme elverişli % 95’i ise tarıma elverişlidir.
DAĞLAR : İl toplam alanının % 37’sini dağlar kaplamaktadır. Diyarbakır Güneydoğu Toroslar’ın kollarıyla çevrilir. En yüksek tepesinin denizden yüksekliği 2830 m’yi bulan Anduk Dağı’dır. İlin öteki önemli yüksekliklerini ise, yine Kulp yöresindeki Berbihif (2.593 m.) ve Ergani yöresindeki Şeryakşan (2.564 m.) dağlarıdır.
OVALAR:İldeki ovalar, Dicle Irmağı’na karışan dere ve çayların vadilerinde zincirleme bir sıra biçimindedir. Önemli ovalar arasında Gevran, Karahan, Diyarbakır, Kiki ve Behremki ovaları sayılabilir.
AKARSULAR:İldeki en önemli akarsu Dicle’dir. Diyarbakır’ın “Nil”i diye bilinen, kente can veren Dicle nehri, yöre halkı tarafından kutsal sayılır ve Tanrı’ya uzanan yol olarak bilinir. İldeki akarsuların çoğu Dicle’ye dökülür, bunlar arasında, Batman Çayı, Ambar Çayı, Kalhane Suyu, Medya Çayı, Sinek Çayı, Madrap Suyu, Göz Suyu, Sinan Suyu ve Çüngüş Çayı sayılabilir.
GÖLLER:İlde doğal göl yoktur. Buna karşılık, Deve Geçidi Barajı, Karakaya Barajı, Ortaviran Göleti, Gözegöl Göleti, Kurtkaya Göleti gibi yapay göller vardır.

Diyarbakır’ın Tarihi:Yapılan araştırmalar sonunda elde edilen bulgulardan, bölgede İ.Ö. 5000’lerden beri yerleşim olduğu anlaşılmaktadır. İ.Ö. 3000’lerde Subartu adıyla anılan bölgenin ilk uygar kavimleri Huiriler ve Mitannilerdir. Daha sonra bölge Asurlular’ın elıne geçmiş, Asurlar ve Urartulardan sonra ise, İskitler, Medler, Persler buralara egemen oldu. İskender’den sonra bölgede Selevkos (Asya) İmparatorluğu hakimiyetini kurdu. 395’de bölge, Bizans İmparatorluğu’nun payına düştü. 639’da Müslüman Araplar tarafından fethedilen bölge, daha sonra yine Bizans yönetimine geçti. 1071 yılındaki Malazgirt zaferinden önce Alpaslan kumandasındaki Türk Selçuklu orduları buralara ilk akınları başlattılar. Daha sonra, İnaloğulları, Nisanoğulları, Zangiler, Eyyubiler gibi çeşitli Türk beylikleri, Selçuk sultanlarına tabi olarak buralarda hüküm sürdüler. 1300 yıllarında Türk Akkoyunlu devletinin egemenliğine giren bu topraklar, 1507’de Safeviler’in eline geçti. 1515 Çaldıran Zaferi’nden sonra Yavuz Sultan Selim tarafından ele geçirildi ve Osmanlı topraklarına katıldı.

İstanbul Diyarbakır uçak bileti fiyatları hakkında detaylı bilgiye www.ucakbiletial.org sitemizden ulaşabilirsiniz.

 Yandex.Metrica