Her Nereye İstersen, Oraya !
"Lider Uçak Firmaları, Günde Yüzlerce Sefer, Ucuz Bilet Satış Sitesi UcakBiletiAl.Org'da!... "

Erzurum Otobüs Bileti

Erzurum otobüs bileti için bir acente gerekirse otobus-bileti.com tercih edebilirsiniz.

GÜRCÜ KRALİÇESİ TAMARA : Saltukoğulları, Erzurum ve çevresinde hüküm sürdükleri sırada, orta Kafkasya’ da, Gürcistan Kralığı vardı. Kral II. David (1089-1125) zamanında Gürcistan, Haçlılar’ın bir üssü haline gelmiş, 50 000 kişilik bir ordu kuran bu kral, civar prenslikleri ülkesine katmıştı. II. David’in torunu olan III. Georgie’nin kızı kraliçe Tamara (1184-1213) nm yaşadığı devir, Gürcistan’ın parlak bir zamanıdır. Bu devirde, güney hudutları Araş nehrine kadar dayanmış bulunuyordu. Ancak, devlet idaresine yine de ordu ve iktisadiyatı ellerinde bulunduran Kıpçaklar hâkimdi.
Melik Nâsıreddin Mehmed zamanında, kraliçe Tamara, Erzurum’u almaya teşebbüs etti. Güzel Gürcü kraliçesinin kuvvetleri, kocasının komutasında Erzurum önlerine kadar geldiler. Şehrin önünde geçen iki muharebeden sonra, başan elde edemeden geri döndüler.

Erzurum otobüs firmaları otobüs biletleri www.otobus-bileti.com

SELÇUKLU HAKİMİYETİ
Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleyman Şah, 1202 yılında Erzurum’u, Selçuklu Sultanlığı’na katınca, kardeşi Mugîseddin Tuğrul Şah’ı, buranın başına getirmiş,
Erzrum’daki  eserlerinden Yakutiye Medresesi.

Tuğrul Şah, 1225 yılına kadar Erzurum’ da melik unvanıyle hüküm sürmüştür. Tuğrul Şah, 1225’te ölünce yerine oğlu Rükneddin Cihan Şah geçmiştir. Cihan Şah, ancak beş yıl emirlikte kalmış, Celâleddin Harzemşah’la işbirliği yaptığı için Sultan Alâeddin Keykubad, onun emirliğine son vermiş, Erzurum’u, bütün çevresiyle beraber kendi ülkesine katarak başına Mubârizeddin Çavlı Çâşnigir’i getirmiştir. Bundan sonra, 12 yıl, yani Moğol istilâsına kadar Erzurum’un yine müreffeh bir hayat yaşadığını görüyoruz. Yine dedik, çünkü 1080’den itibaren Moğol istilâsına kadar şehir, devamlı olarak Türkler’de kalmış, düşman işgali görmemiştir. Iran ve Anadolu arasındaki önemli ticaret yollarının kavşağında bulunan Erzurum, bu dönem içinde, Anadolu’nun en büyük şehirlerinden biri haline gelmiştir.
Saltukoğulları, şehri imar etmiş, değerli mimarî eserleri yaptırmışlardır. Bunlar arasında Ulucami, içkalede bugün saat kulesi olarak kullanılan bir kule, bir mescit, Saltukoğlu hükümdarlarına ait kümbetleri sayabiliriz.
İLHANLILAR ZAMANINDA ERZURUM: Pasinler savaşından hemen hemen iki asır sonra, Erzurum’u yine şiddetli bir savaş içinde görüyoruz. Bu defa Moğol ordusu, şehri ve kaleyi kuşatmıştır. Halk ve Subaşı Sinaneddin Yâkut idaresindeki kale muhafızları, şiddetli bir müdafaa yapmaktadırlar. Ancak ne yazık ki, bu müdafaa uzun sürmeyecek, burçlardan birinin muhafızının ihaneti yüzünden, Moğol askeri, şehre ve kaleye girecektir.
Kaleye giren Moğollar, sübaşı başta olmak üzere, bütün askerleri ve ahalinin büyük bir kısmını öldürüp, bir kısmını da esir aldılar. Bu tarihten sonra Erzurum’da, Uhanlı hakimiyeti başladı. XIII. yüzyılda, İran’a yerleşen bu Moğol hanedanının kuvvetleri, yüzyılın ortalarında Anadolu’ya hâkim olarak Selçuklu hükümranlığına son vermiş, buradaki emirlik ve beylikleri kendilerine bağlamıştı.

Erzurum’a giden otobüs firmalarının tam sıralı listesi otobüs seferleri sayfasından görülebilir.
Erzurum, 1242’de düştükten sonra, İlhanlı valileri tarafından idare edilmeye başlandı. Ancak bu, yine de şehre tam bir huzur getirmedi. Çünkü, sık sık Anadolu’da fetihler yapmaya, yahut çıkan isyanları bastırmaya giden Moğol kuvvetleri bu bölgede konaklıyor, şehir de, bundan zarar görüyordu. Ancak, Erzurum her eye rağmen, ehemmiyetli bir şehirdi ve lhanlılar da burada çeşitli imar hareketleri yapıyorlardı.

 Yandex.Metrica