Her Nereye İstersen, Oraya !
"Lider Uçak Firmaları, Günde Yüzlerce Sefer, Ucuz Bilet Satış Sitesi UcakBiletiAl.Org'da!... "

Diyarbakır İstanbul Uçak Bileti

Diyarbakır İstanbul uçak bileti almak ve bulmak için; Diyarbakır İstanbul uçak seferleri fiyatlarını ve saatlerini öğrenmek için ucakbiletial.org sitemizde arama yapınız.

İstanbul’un Tarihi: İstanbul Avrupa ile Asya kıtalarının biribirine yaklaştığı bir noktada Boğaziçi Marmara ve Haliç’in teşkil ettiği üçgen üzerinde kurulmuş, sonradan genişleyerek büyük bir şehir haline gelmiştir.
İstanbul’un ne zaman kurulduğu katî olarak bilinmemektedir. Bununla beraber Plinius çok eskiden (M.Ö. IX yüzyılda) Sarayburnu’nda Lygos adlı sucuk bir iskân merkezinin bulunduğundan bahseder. Şehrin efsanevi tarihi ise M.öÖ VII. yüzyıldan başlamaktadır. Rivayete göre bir koloni kurmak isteyen Megara’lılar, kendilerine bir yer tâyini için Delphes kâhinine başvurmuşlar ve “Körler şehrinin karşısına gidin” cevabını almışlar. Bunun üzerine yola çıkmışlar ve şimdiki Kadıköy’de bulunan Fenike kolonisi halkının karşı kıyının güzelliğini fark etmediğini görmüşler, bu yüzden onların kör sayılabileceğine karar vererek Sarayburnu’nda şehirlerini kurmuşlardır (M. Ö. 658). Reisleri Byzas’a izafeten Byzantion adını alan şehir süratle gelişmiş ve mevkii yüzünden gittikçe ehemmiyet kazanarak sık sık hücumlara uğramıştır.

M.Ö. 513’te Pers Kıralı Darios İskitlere karşı savaşmak üzere büyük ordusu ile İstanbul’dan geçmiş, Med harbleri esnasında İsparta Kıralı Pausanias şehri Pers hâkimiyetinden kurtarmıştır. (M.Ö. 479). Bundan sonra Atina ve Spartalılar arasında mücadele mevzuu olmuş, M.Ö. IV. yüzyılda Odris-Trak Devletinin eline geçmiş, M.Ö. 340’ta Makedonya Kıralı Philippos tarafından muhasara edilmiş, az sonra Büyük İskender’in hâkimiyetine girmiştir. Onun ölümünden sonra (M.Ö. 323) generalleri tarafından kurulan küçük devletler arasındaki mücadelelerde elden ele geçmiş, bir ara Kelt (Galat)’lerin tazyikine maruz kalmış, nihayet Roma nüfuzu altında muhtar bir şehir hukukuna sahip olmuştur. 193-198 yıllan arasında Septinus Severus ile Percennius Niger arasındaki mücadelede bitaraf kalmadığı için S. Severus tarafından yıkılıp yakılmış, az sonra yeniden imar edilmiştir.
İmparator Konstantinos ise Batı Trabya’yı ele geçiren Maximnius Daza’yı yenince 11 Mayıs 330 tarihinde İstanbul’u Roma İmparatorluğunun merkezi yapmıştır.

 

Artık bu İmparatorun adına izafeten Konstantinopolis diye anılan şehir, az sonra İmparator Valens zamanında (378) Hun ve Alanlarla birleşen Gotların hücumuna maruz kalmıştır. Gotlar Trakya’yı nüfuzları altına almışlar ve 395 yılında yine İstanbul surları önünde görünmüşlerdir. Tam bu sırada Teodosius ölmüş ve Roma İmparatorluğu iki kısıma ayrılmıştır. Böylece İstanbul Arcadius’un hissesine düşen, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunun merkezi olmuştur.

 
Gittikçe inkişaf eden şehir II. Teodosius (408-450) tarafından iyice tahkim edilmiş, buna rağmen 471-487 yılları arasında yine Gotlarla Ostregotların tehdidine maruz kalmıştır. V. yüzyıl sonları ile VI. yüzyıl boyunca Hunlar ve Bulgarlar da şehri ele geçirmek istemişlerdir. Bunun üzerine İmparator Anastasius 507-512 yılları arasında merkeze 65 Km. uzaklıkta Silivri’den Karadeniz kıyısına kadar uzanan uzun surları yaptırmıştır. Fakat bu da Hun akınlarına mâni olamamış, Hunlar 540 ve 559 yıllarında yine İstanbul önlerine gelmişlerdir.

Diyarbakır İstanbul uçak bileti fiyatları hakkında detaylı bilgiye www.ucakbiletial.org sitemizden ulaşabilirsiniz.

 Yandex.Metrica