Her Nereye İstersen, Oraya !
"Lider Uçak Firmaları, Günde Yüzlerce Sefer, Ucuz Bilet Satış Sitesi UcakBiletiAl.Org'da!... "

Adıyaman İstanbul uçak bileti

Adıyaman İstanbul uçak bileti almak ve bulmak için; Adıyaman İstanbul uçak seferleri fiyatlarını ve saatlerini öğrenmek için ucakbiletial.org sitemizde arama yapınız.

İstanbul’u çeşitli âbidelerle süsleten Justinianus, şehri korumak için daha ileride Trakya’da tahkimat yaptırmıştır. Onun ölümünden sonra Avar ve Slavlar 591 de İstanbul’a kadar gelmişler, hatta 619’da Avar hücumundan korkan Heraklius bir ara şehri terk ederek devletin merkezini Afrika’ya nakletmeyi bile düşünmüştür.
VII. yüzydda ise Arap-İslâm hücumları başlamıştır. 655, 668 – 669, 674 – 680, 715 – 717, 782 yıllarında olmak üzere beş defa İstanbul önlerine kadar gelen Arap donanma ve orduları, bilhassa 668 – 669 seferinde şehri esaslı bir şekilde muhasara etmişlerdir. Bu ikinci muhasaraya, Peygamber Muhammed’in Medine’ye hicret ettiği zaman (622) evine indiği Ebû Eyyub Halid îbn-i Zeyd de katılmış ve surlar önünde şehit olmuştur. Onun mezarı yüzyıllar boyunca Bizans halkı tarafından hürmetle ziyaret edilmiş, hattâ yağmur duana bir yer olarak şöhret kazanmıştır. Bir taraftan Arap tazyiki devam ederken diğer tarafdan Bulgarlar 705 yılında İstanbul’a kadar ilerlemişlerdir.

Bazı tarihî eserlerde Galata’daki Arab Camiinin de 717 de şehri muhasara eden Mesleme tarafından yaptırıldığı zikredilir.
Haçlı kuvvetleri de Birinci, İkinci ve Üçüncü Haçlı Seferleri esnasında İstanbul’dan geçmişlerdir. 4. Haçlı Seferinde de Venedik’te toplanan Haçlı donanması 18 Temmuz 1203’te şehri zaptetmiştir. Bizans İmparatorluğu topraklarında muhtelif Lâtin Kırallıklarımn kurulması ile neticelenen bu istilâ sırasında İstanbul büyük tahribata maruz kalmışta-. Şehirde Baudouin de Flandres hüküm sürmeğe başlamış, Venedikliler de geniş bir mahalleye yerleşmişlerdir.

Fakat İznik’te Laskarid’ler tarafından kurulan yeni Grek İmparatorluğu süratle gelişmiş, Vatatzes’in uzun mücadelelerinden sonra Mihail Palaiologos 15 Ağustos 1261’de İstanbul’u tekrar almıştır. Fakat şehir bundan sonra eski haşmetli günlerini tekrar yaşayamamış, burasını kendisine merkez yapmayı düşünen Sırp Kıralı Stefan Dusan’ın  ölümü ile, bir tehlike daha atlattıktan sonra XIV ve XV. yüzyıl boyunca Türk-Osmanlı kuvvetlerinin baskısı altına girmiştir. Filhakika I. Bayazıd, Musa Çelebi ve II. Murad, 1391, 1395, 1396-7, 1400, 1411 ve 1422 yıllarında olmak üzere 6 defa surları sıkı bir abluka altına almışlardır. Nihayet Fatih Sultan Mehmed, 53 gün süren bir muhasaradan sonra, 29 Mayıs 1453’te şehri Türklüğe kazandırmış ve Bizans İmparatorluğuna son vermiştir.
Bu tarihten sonra Türkler tarafından umumiyetle İstanbul, nadiren de İslâmbol ve Konstantaniyye diye anılan ,ayrıca Der-i Saadet ve Âsitane gibi unvanlara anılan şehir, Birinci Dünya Savaşının sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğunun payitahtı olmuştur. Yavuz Sultan Selim in Mısır Seferinden 115171 sonra da Dâru-l-Hilâfe, yani Hilâfet merkezi olarak yeni bir önem kazanmıştır.

Başlıbaşına Bir Tarih Hazînesi Olan Sultanahmet Meydanında; Dikilitaşlar, Alman Çeşmesi ve Sultanahmet Camiivardır.  Yakınında; Ayasofya, Ayaireni, Yerebatan ve Topkapı Sarayı Müzesi ile Diğer Müzelerimiz vardır.

Adıyaman İstanbul uçak bileti fiyatları hakkında detaylı bilgiye www.ucakbiletial.org sitemizden ulaşabilirsiniz.

 Yandex.Metrica