Her Nereye İstersen, Oraya !
"Lider Uçak Firmaları, Günde Yüzlerce Sefer, Ucuz Bilet Satış Sitesi UcakBiletiAl.Org'da!... "

Adana Uçak Bileti

Adana Uçak Bileti, en uygun bilet fiyatları Türk Hava Yolları, Onur Air, Pegasus, Borajet, Atlas Global’de. En Ucuz Adana uçak bileti fiyatları için ucakbiletial.org.

Adana Hakkında Genel Bilgiler

  • Adana’nın Nüfusu: 2.165.620
  • Adana’nın Yüzölçümü: 14.132 km2
  • Rakım: 25 m.
  • Alan Kodu: 0322
  • Plaka Kodu: 01

Adana’nın Tarihi

Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova’yı kuşatan tepelerin eteğinde Seyhan Irmağı’nın sağ kıyısında ve denizden yaklaşık 40 km içeride kurulu il merkezi; İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olan bu şehre bir Adana uçak bileti alarak ulaşabilirsiniz. 19. yy’ın ikinci yarısına kadar orta büyüklükte bir taşra kenti görünümündeydi. Bu yüzyılın ikinci yarısında, Çukurova’da pamuk üretiminin önem kazanmasına koşut olarak gelişmeye başlayan kent, 1866’da demiryolu ile Mersin Limanı’na, Birinci Dünya Savaşı yıllarında da Bağdat Demiryolu ve İstanbul ve Suriye’ye bağlandı. Bu gelişmeler sonucu, kentin çekirdeğini oluşturan Tepebağ yükseltisi çevresindeki dairesel yerleşme, hızla genişledi ve Seyhan’ın sol kıyısına da taştı. Özellikle 1950’den sonra yoğun bir gelişmeye tanık olan Adana, Akdeniz Bölgesinin en önemli sanayi, ticaret ve finans merkezi durumuna geldi. Bu merkezi şehre gitmek için tek yapmanız gereken Adana uçak bileti fiyatları bilgilerine bakarak bütçeniz için en ucuz Adana uçak bileti alımını yapmaktır.

Adana’daki Tepebağ Höyüğünde açığa çıkarılan surlarla çevrili yerleşme, kentin yerleşme tarihinin Neolitik Çağ’a değin indiğini göstermektedir. Hititlerin de yerleştiği kent, İlk Çağ’da, Anadolu’yu baştanbaşa geçerek Gülek Boğazı üzerinden Tarsus’a ulaşan yol üzerinde bir konak yeriydi. Hitit İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Geç Hitit devletlerinden Kue Krallığı’nın sınırları içinde kaldı. Daha sonra sırasıyla M.Ö. 9.yy sonlarında Asur, M.Ö. 6.yy ortalarında Pers, M.Ö. 333’te Büyük İskender’in egemenliğine girdi; ölümünden sonra ise Selefkosların elinde kaldı. M.Ö. 66’da Romalı konsül Pompeius tarafından ele geçirildi ve cezalandırma kolonilerinin merkezi oldu. Roma, özellikle Bizans döneminde önem kazanan kent, 704’te Müslüman Araplar tarafından ele geçirildi. Bizans’ın 9. yy’da geri aldığı kente, 11. yy ortalarında Ermeniler yerleşti. Aynı yüzyılın sonunda Selçukluların eline geçti. Bizans ile Ermeniler arasında çekişme konusu olan kent, 14,yy ortalarında, Memluklar’ın egemenliğine girdi ve Memluklar’a bağlı Ramazanoğulları Beyliğinin merkezi oldu. Bu dönemde gelişen kentteki tarihsel yapıtların en önemlileri Ramazanoğulları tarafından yaptırıldı.

Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferi (1516) sırasında Osmanlı egemenliğine giren Adana’yı, 1608’e kadar yine Ramazanoğulları yönetti. 1833’te asi Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın işgaline uğrayan kent, 1840 Londra Antlaşması ile yeniden Osmanlı yönetimine geçti. 19. yy’ın ikinci yarısında gelişen ve 1867’de kurulan Adana Vilayetinin merkezi olanAdana, Birinci Dünya Savaşının ardından Fransız birliklerince işgal edildi (24 Aralık 1918). Fransız birlikleri, Adanaİtilafnamesi hükümleri uyarınca kenti, 5 Ocak 1922’de boşalttı.

Adana’ya İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den, Trabzon’dan ve daha birçok ilden kolayca ulaşabilirsiniz. Sadece nereden nereye bilgilerini doldurun ve en uygun Adana uçak bileti alımınızı yapın!

Adana’daki İlkçağ yapıtlarının en önemlisi Roma İmparatoru Hadrianus (117-138) tarafından yapıldığı ileri sürülen ve 6.yy’da Justinianus tarafından yenilenen, Seyhan üzerindeki Taş Köprü’dür. 319 m uzunluğunda ve 13 m yüksekliğindeki Taş Köprü’nün yanlardan ortaya doğru büyüyen 21 kemerinden 14’ü sağlam durumdadır. Ortadaki büyük kemerde ise iki aslan kabartması yer almaktadır. Seyhan Köprüsü ya da Eski Köprü adlarıyla da anılan yapı, yüzyıllar boyu kervanlara ve ordulara önemli bir geçit yeri oldu.

Halife Harun Reşit’in bir İlkçağ kalesinin yerine yaptırdığı Adana Kalesi. 19.yy’da Mısırlı Mehmet Ali Paşa tarafından yıktırıldı. Kaleden yalnızca müftülük yakınındaki kule ile bazı kalıntılar günümüze ulaştı.

Kentteki İslam dönemi yapıtlarının en önemlileri Ramazanoğulları’nın eseridir. 1409’da yapılan Akça Mescit (Ağca Mescit), dış görünüşüyle bir türbeyi andırır. Büyük kesme taştan kare planlı gövdesi, yüksek kasnaklı bir kubbeyle örtülüdür. Taç kapısının bezemeleri ilgi çekicidir.

1501’de kiliseden camiye dönüştürülen Yağ Camisi’nin (Eski Cami) minaresi, 1525’te Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı. Anıtsal taç kapısı, caminin sadeliği ile çelişki halindedir.

Adana’ya gideceğim fakat en ucuz uçak bileti firmasının hangisi olduğunu bilmiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Sitemiz üzerinden uygun Adana uçak bileti sorgulaması yaparak Borajet, Onur Air, Atlas Global, Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY) uçak firmalarının bilet fiyatları bilgilerini karşılaştırmalı olarak görebilir ve dilediğiniz gün ve tarihi seçerek güvenle satın alabilirsiniz.

1513’te Ramazanoğlu Halil Bey tarafından başlatılan ve 1541’de Piri Mehmet Paşa tarafından tamamlanan Ulu Cami, kentteki tarihsel yapıtların en büyüğüdür. Sekizgen gövdeli minaresi, avlu ve taç kapı çevresindeki siyah-beyaz mermer kaplamaları, mihrabı ve minberi ile Memluk ve Zengi mimarilerinden esintiler taşır. Batı kapısı ise Selçuklu üslubundadır. Mihrabı, 16.-17. yy İznik çinileriyle kaplıdır.

Caminin doğusundaki Ulu Cami Medresesi, kabartmalı bezemeleri, külah biçiminde mukarnaslı kulesi ile dikkat çeker.

1541’de Ulu Cami ile birlikte Ramazanoğulları beyleri için yaptırılan, Ramazanoğulları Türbesi’nin içi, ejderha çinileriyle kaplıdır.

En ucuz Adana uçak bileti fiyatları karşılaştırmalı olarak sitemizdedir. Tek yapmanız gereken nereden nereye gibi basit bilgileri doldurarak fiyatların en ucuzdan en pahalıya doğru sıralanmasını 3 saniye beklemektir. Bu adımdan sonra uçak firmanızı ve seferinizi seçerek biletinizi online olarak satın alabilirsiniz.

Hasan Ağa (Hasan Kethüda) Camisi (1541), klasik dönem Osmanlı mimarisinin özelliklerini yansıtır. Planınım Mimar Sinan’ın yaptığı söylenen caminin yüksek kasnaklı büyük kubbesi, dört duvarın üzerine oturmaktadır. 1730’da yapılan kesme taştan tek şerefeli minaresi, klasik üsluptadır.

Ramazanoğlu Halil Bey in yaptırdığı Küçük Mescit (1492), Cuma Fakıh Mescidi (1541), kesme taştan yapılmış küçük bir yapı olan Kemeraltı Camisi (Tarsuskapı Camisi -1548), Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve saçakları, döneminin ahşap işçiliğinin özgün bir örneği olan Yağ Camisi Medresesi (1558). Ramazanoğulları döneminden kalan öteki dinsel yapılardır. Ramazanoğlu Halil Bey’in 1495’te yaptırdığı Vakıf Sarayı (Harem dairesi), çeşitli zamanlarda yapılan onarımlar sonucu özgün biçimini yitirdi. Bir Roma hamamının kalıntıları üzerine, Ramazanoğlu Halil Bey’in inşa ettirdiği Yalıya da Irmak Hamamı (1494), 16.yy başlarında yapılan ve Kapalı Çarşı ya da Büyük Çarşı adlarıyla da anılan Bedesten, günümüze bir bölümü ulaşan Tuz Hanı (1497), ancak bir kapısı ayakta kalabilen Gön Hanı, Ramazanoğulları dönemi sivil mimari örnekleridir.

Yarım asırdan fazla bir süredir Şakirpaşa Havalimanı üzerinden sağlanmaktadır. Gerek iç gerekse dış hat seferleri olarak düşünüldüğü zaman Adana Havalimanı, Türkiye’deki tüm havalimanları içerisinde 7.sırada bulunmaktadır. Sizlerde dilediğiniz yerden sadece bir ucuz Adana uçak bileti alarak bu şehri daha yakından görebilirsiniz.

Adana’daki Osmanlı dönemi yapıtlarının başlıcaları; Memluk üslubundan etkiler taşıyan Yeni Cami ya da Antaki Camisi (1724, minaresi 1729),Ramazanoğulları soyundan Mestanzade Hacı Mahmut Ağa’nın yaptırdığı Mestanzade Camisi (1628) ve Hamamı, Alemdar Mescidi (18.yy), Ali Dede Mescidi (1704), Hasır Pazarı Mescidi (18.yy), Şeyh Zülfa Mescidi (1844), Memiş Paşa Camisi (1825), adını kubbesini örten yeşil kiremitlerden alan Yeşil Mescit’tir.

Adana Bölge Müzesi: 1924’te kurulan müzede Neolitik, Kalkolitik. Tunç çağları. Hitit, Geç Hitit, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait arkeolojik ve etnografik yapıtlar sergilenmektedir. Yapıtların çoğunluğunu Yümüktepe (Mersin), Karatepe (Kadirli), Misis, Gözlükule (Tarsus) kazılarından elde edilen buluntular oluşturmaktadır. Müzede az sayıda Asur ve Fenike yapıtı da yer alır. Müzenin, ayrıca, 449 ciltlik şeri mahkeme sicilleri koleksiyonunu içeren bir kitaplığı vardır.

Antalya’dan, Van’dan, Bodrum’dan, Samsun’dan,Çorlu’dan, Bursa’dan, Elazığ’dan, Erzurum ve daha onlarca ilden Adana uçak bileti alarak bu şehre gelebilirsiniz.

Adana Çevresi

Karaisalı: İl alanının kuzeybatısında ve merkeze 50 km uzaklıkta yer alan, ilçe merkez yerleşme adının M.S. 1338’de yöreye yerleşen, aşiret reisi Karaisa’dan geldiği sanılmaktadır. Yerleşmede son dönem Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan Karaisalı Camii dışında adı anılmaya değer tarihsel yapıt yoktur. İlçe çerçevesinde antik bir ören yeri ile birkaç Ortaçağ kalesi kalıntısı vardır. İlçe merkezinin 13 km batısında Kapız Dinlenme Yeri yer alır. Toroslardan akıp gelen Çakıt Suyu, burada olağanüstü güzellikler sunar. Çam ormanları ve dağ dorukları ise ayrı bir çekicilik kaynağıdır. Yerel ölçülerde günübirlik yararlanmayı gerekli kılacak altyapı getirilmiş durumdadır.

Aladağ (Karsantı): Karaisalı’nın bucağı iken 4 Temmuz 1987’de ilçe oldu. 8 km kuzeybatısında Milyan Kalesi vardır.

Pozantı: Adana ili alanının kuzeybatısında ve Ulukışla-Tar- sus Karayolu üzerinde yer alan, ilçe merkezi yerleşme. Yerleşmenin ekonomisini, tarla tarımı ve hayvancılık biçimlendirir. Eski adı Pondadis, Podandos ya da Bezendum olan kentin çevresinde Anasu Kalesi kalıntısı vardır. Adanauçak bileti aldıktan sonra Adana Havalimanı’nda inerek bu ilçeye rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz.

Feke: İl alanının kuzeyinde ve Kozan-Saimbeyli Karayolu üzerinde yer alan, ilçe merkezi kent, Yerleşme halkının ana geçim kaynağım tarım ve hayvancık oluşturun Yerleşmenin kuzeydoğusundan bir tepede ve eski kervan yolu üzerinde Feke Kalesi yer alır. 12. yy’da Bizans ya da Selçuklularca yapıldığı sanılmaktadır. Sekiz burcu ve gözetleme kulesi bulunan dikdörtgen biçimli yapının, güneye açılan tek kapısı vardır. Burçların yarısı toprağa gömülü durumdadır.

Yaylalar: Adana çevresinde çok sayıda yayla vardır. Yazları sıcak ve kurak geçen kıyı insanı için buraları, birer nefes alma noktalarıdır. Başlıcaları; merkeze 100 km uzaklıkta ve ormanlık bir bölgede Bürücek ve Tekir yaylaları, yine merkeze 110 km uzaklıkta ve Nur Dağlarının 1650 m yükseltisinde Zorkun Yaylası ve Kozan-Feke-Saimbeyli yolu üzerinde, soğuk suları ve ormanlarıyla ünlü Torosların en güzel köşelerinden biri olan Horzum Yaylası’dır. Adana uçak bileti satın alıp bu yerlere gitmek aslında hiç de zor değil!

İçmeler ve Kaplıcalar: Adana çevresinde adı anılmaya değer 3 kaplıca-içme vardır. Halk arasında bunların değişik hastalıklara iyi geldiği inancı yaygındır. Yeterli altyapı getirilemediğinden daha çok, iç turizm açısından önem taşırlar. Bunlar merkez ilçe sınırları içinde kalan Kurttepe, Alihocalı ve Acıdere içmeleridir.

Adana; Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir olmak üzere 15 ilçeden oluşmaktadır.

Sitemiz üzerinden Adana uçak bileti fiyatları, seferleri bilgilerine bakabilir ve bütçenize en uygun olan bileti kolayca satın alabilirsiniz.

 Yandex.Metrica