Her Nereye İstersen, Oraya !
"Lider Uçak Firmaları, Günde Yüzlerce Sefer, Ucuz Bilet Satış Sitesi UcakBiletiAl.Org'da!... "

Adana İstanbul uçak bileti

Adana İstanbul uçak bileti almak ve bulmak için; Adana İstanbul uçak seferleri fiyatlarını ve saatlerini öğrenmek için ucakbiletial.org sitemizde arama yapınız.

İstanbul’un Tarihi

Yapılan araştırmalar, İstanbul’daki ilk yerleşmelerin Peleotik Döneme (I.Ö. 100.000-35.000) doğru uzandığını ortaya koymaktadır. (Küçükçekmece’deki Yarımburgaz Mağarası) Yazılı Tarih Öncesi (Prehistorik) döneme ait Fikirtepe ve Pendik’teki buluntular ise Kalkolitik Dönem’le (İ.Ö. 4000-3000) tarihlenmektedir.
Yazılı Tarih Çağları’nın ilk dönemlerinden itibaren, stratejik konumu nedeniyle İstanbul, sürekli bir gidiş-gelişe sahne olmuştur. İ.Ö. 1200’lerde Ege göç kavimlerinden bir kısmı İstanbul’dan geçerek Anadolu’ya girmişler, Traklar, Frigler ve Bitinler ise İstanbul ve çevresine yerieşerek bölgenin Megaralılardan önceki yerli halkını oluşturmuşlardır. Yunanistan’daki Dor istilasından kaçan ve kendilerine yeni bir yurt arayan Megaralılar İ.Ö. 680’de, İstanbul Boğazı’na kadar gelerek Kalkedon’u (Kadıköy) kurmuşlardır. Kral Byzes önderliğindeki ikinci grup Megaralılar da, efsaneye göre Delfi Kâhini’nin önerisiyle, İ.Ö. 660’da Kalkedon’un karşısında, Haliç ile Sarayburnu arasındaki alanda yerleşerek, kurdukları kente Byzantion adını vermişlerdir. İ.Ö. 74’te, Byzantion’un Roma egemenliğini tanımasına kadar, kent zaman zaman Persler’in, Attikoelos Deniz Birliği’nin, Spartalılar’ın, Bitinler’in ellerine geçmiştir. İ.Ö. 74’te Bitinya Kralı IV. Nikomedes Filapator, Bitinya’yı Roma’ya bırakınca İstanbul da Roma yönetimine girmiştir.

Byzantion, kısa zamanda büyük önem kazanmış, Konstantinus, Byzantion’u genişleterek, 330’da başkent ilan etmiştir. Bu tarihten sonra Konstantinopolis adını alan kent, Konstantinus’un Hıristiyanlığı kabulü ile, bütün Ortaçağ boyunca Hıristiyanlığın en önemli kültür ve sanat merkezi olmuştur. İstanbul, bu çağ içinde ayrıca Hıristiyanlığın en önemli siyasal ve ekonomi merkezi olma özelliğini de taşımıştır.

Yedi rakamının uğuruna inanan İmparator Konstantinus, kenti yedi tepe üzerinde inşa ettirmiştir. Bugünkü İstanbul’un çekirdeğini oluşturan ve Haliç’in güneyindeki yarımada üzerinde yer alan bu yedi tepe şunlardır: Topkapı Sarayı ile Ayasofya’nın bulunduğu tepe, Fatih Camisi’nin bulunduğu tepe, Çemberlitaş’ın bulunduğu tepe, Süleymaniye Camisi’nin bulunduğu tepe, Kariye Camisi’nin bulunduğu tepe ve Çukurbostan’ın bulunduğu tepe.
İmparator ayrıca kenti güçlü surlarla güvenlik altına alırken bu surlara yedi de kapı açtırmıştır. Kent, tarihin çeşitli dönemlerinde uğradığı pek çok saldırıyı bu sağlam surlar sayesinde atlatabilmiştir.

Roma İmparatorluğu 395’te ikiye ayrılınca, Konstantinopolis Doğu Roma İmparatorluğunun (Bizans) başkenti olmuştur. 440’da Hunlar’ın saldırılarıyla karşı karşıya kalan kent daha sonra sırasıyla İslav Avarlar’ın (626), Bulgarların (913 ve 924), Araplar’ın (717) saldırılarına uğramıştır. Bütün bu saldırıları başarı ile atlatan kent, 1203’de Latin Haçlıları’nın istilasını engelleyememiştir. 1261’e kadar devam eden Latin istilası sırasında kent baştan başa yakılıp yıkılmıştır.

Osmanlılar’ın şehri ilk kuşatması Yıldırım Bayezid döneminde olmuştur Bayezid ilki 1391, İkincisi 1397’de olmak üzere, şehri iki kez kuşatmıştır. 1422’de II. Murad kenti 65 gün süre ile kuşatmış, fakat bir sonuç alamamıştır. Son Bizans kuşatmasını, 9 Nisan 1453 günü Fatih Sultan Mehmed kumandasındaki Türk ordusu başlatmıştır. Genç hükümdar Sultan Mehmed Han Edirne’de özel olarak döktürdüğü dev toplarla Bizans surlarını dövmeye başlamış, bu arada donanmayı da karadan yağlı kalaslar üzerinde çektirerek Haliç’e indirmiş, böylece olmazı oldurmuş, imkânsızı başarmıştır. İstanbul. 53 gün süren kuşatmadan sonra, 29 Mayıs 1453 te Türk ordusu tarafından fethedilmiş, böylece Bizans imparatorluğu tarihten silinirken bir çağ kapanmış, yeni bir çağ açılmıştır.
1454’te hükümet merkezi Edirne’den İstanbul’a taşınmış, çok geçmeden de İstanbul İslâm âleminin eri önemli kültür ve sanat merkezi durumuna gelmiştir.

Fatih döneminden başlayarak Müslüman olmayanlara da önemli yer veren ve haklar tanıyan İstanbul, evrensel bir kent olma özelliğini korumuştur. Fatih Sultan Mehmed’den sonra gelen Osmanlı hükümdarları da aynı yoldan yürümüşler, ayrıca giriştikleri imar hareketleriyle de kenti eşsiz güzellikteki yapıtlarla donatmışlardır.
Bu dönem içinde toplum yaşamını sarsan tipik olaylar; yeniçeri ayaklanmaları, yangın ve depremlerdir. 1569, 1640, 1693, 1718 kentte önemli yangınların olduğu yıllardır. 1509, 1648, 1711 ‘deki büyük depremlerde pek çok bina yıkılmıştır.

II. Mahmud döneminde(1808-1839) kentin yönetimi ve imarı konusunda Batı’dan esinlenilerek önemli adımlar atılmaya başlanmış; yollar açılmış, önce havagazı, sonra elektrikle aydınlanma, tramvay-tünel işletmeye sokulmuştur.
İstanbul I. Dünya Savaşı sonrasında 16 Mart 1920’de galip devletlerin işgaline uğramıştır. Bu karanlık günler, Büyük Zafer’den sonra, 6 Ekim 1923 günü sona ermiş, Türk ordusu büyük sevgi gösterileri arasında İstanbul’a girmiştir.

Adana İstanbul uçak bileti fiyatları hakkında detaylı bilgiye www.ucakbiletial.org sitemizden ulaşabilirsiniz.

 Yandex.Metrica